Nieuws - 21/03/2023

Gelders tuinbouwdebat toont innovatiekracht

‘Ik hoop dat jullie vanavond mee hebben gekregen wat er nodig is voor de tuinbouwondernemers om de toekomst in te kunnen. Jullie zijn…

Lees verder
Portretfoto Abdel Saddiki
Nieuws - 23/11/2022

Abdel Saddiki stelt zich voor

Abdel Saddiki is de nieuwe Accountmanager bedrijven bij gemeente Maasdriel en betrokken bij het paddenstoelenpact. Hij stelt zich graag voor aan de paddenstoelentelers.

Lees verder
Nieuws - 23/11/2022

Paddenstoelensector richt pijlen op nieuwe brancheopleiding

De LTO Vakgroep Paddenstoelen heeft in het voorjaar van 2022 de intentie uitgesproken om een brancheopleiding paddenstoelenteelt op te zetten. De eerste stappen…

Lees verder
Paddenstoelenpact

Champost als toegevoegde waarde voor de kringlooplandbouw

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn mogelijkheden voor een waardevollere toepassing van champost in de kringlooplandbouw onderzocht en in kaart gebracht.

Meer over dit project
Paddenstoelenpact

Authentieke verpakking

Dick Veerman zei in 2019 tijdens de zomerbijeenkomst van het Paddenstoelenpact “Het is tijd om te leren van sectoren die de stap naar diversificatie en premium reeds hebben gemaakt. Dit moet leiden tot een premium paddenstoel, waar de telers invloed hebben op de prijsstelling en hen onderscheidt van de wereldmarkt”.

Meer over dit project

Thema's Paddenstoelenpact

Samenwerking, ondernemerschap, efficiency, consumentenbinding en creatie van meerwaarde voor het paddenstoelencluster zijn in de optiek van het Paddenstoelenpact de sleutelfactoren voor een gezonde toekomst. Maar hoe komen de betrokken partijen tot elkaar en tot concrete, resultaatgerichte plannen? Het Paddenstoelenpact heeft daartoe zeven strategische thema’s benoemd namelijk markt, ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid, infra en logistiek, ruimte en recreatie en toerisme.

Deze thema’s vormen de hoofdlijn voor de projecten die worden uitgevoerd. Op dit moment wordt er één project uitgevoerd waarbij er getest wordt met de valorisatie van champost, één project waarbij fair produce centraal staat en er wordt geëxperimenteerd met een plukrobot voor champignons.

Het Paddenstoelenpact zal in 2017 vooral inzetten op het versterken van de markt- en afzetpositie en het intensiveren van onderzoek, innovatie en kennisuitwisseling en het duurzaam ondernemen met accent op champostverwaarding. Bij al deze trajecten zal samenwerking, ondernemerschap en consumentenbinding een belangrijke rol spelen.