Een terugblik op 2019

Nieuws Datum
06/01/2020
In 2019 hebben onze ondernemers uit de paddenstoelensector hard gewerkt aan talrijke duurzame innovaties. Bijdragen op het vlak van onder andere energieneutraal worden en de kringloopgedachte om ons mooie product champost als bodemverbeteraar voor andere sectoren beschikbaar te stellen. Daarnaast ook initiatieven om de champost meerwaarde te geven.

Het Paddenstoelenpact heeft hierbij de ondernemers gefaciliteerd. Uitgangspunt blijft de ondernemer “in de lead” en hem stimuleren innovaties op te pakken. Daartoe deden ook in 2019 ondernemers nog een beroep op het uitvoeringsbudget wat beschikbaar was voor de paddenstoelensector.

Zo werd een duurzame* complete krattenlijn met ontnester ontwikkeld, volledig in RVS, ivm certificeringseisen, bestaande uit een ontstapelaar kratten, krattenwasser, transportband, unieke ontnestunit diverse formats, transport van schalen na ontnesten en een Pick & place unit van ontneste schalen eindigend met een stapelaar van gevulde kratten en droogunit.

* het accent bij deze innovatie ligt op duurzaamheid in de vorm van 1) minder emissiestromen (water) en 2) energie neutraal en 3) vanuit hygiëne middelenvrij willen blijven werken. Of de kratten gewassen zijn voordat ze op het bedrijf komen is nu onzeker, daarom moet er op het bedrijf gewassen worden, immers hygiëne en paddenstoelenteelt zijn synoniem! Er is bij deze innovatie sprake van minimaal watergebruik bij het wassen; een duurzame verbetering; Dit wordt gecombineerd met een automatiseringsslag (ontnesten van de bakjes).

Daarnaast is er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te onderzoeken of het mogelijk is zelf compost te gaan maken en daarbij meer tegemoet te komen aan de eigen specifieke wensen. De eerste stap hiertoe is lokale productie zodat een grote hoeveelheid volumineus transport wordt voorkomen.

Het Provinciaal Inpassingsplan leidt ertoe dat champignonkwekers die willen uitbreiden, dit dienen te doen in een Intensiveringsgebied. Als compensatie wil de Provincie dit financieel ondersteunen. Er is echter geen omlijnd kader. Er is in 2019 een project opgestart wat zich richt op het verkrijgen van een bijdrage in herstructurering en daarmee baanbrekend is voor alle volgende, vergelijkbare processen in de toekomst.

In 2019 is het project “Heating pipes richting klimaatneutrale paddenstoelen-kwekerij fase 1” afgerond. Het blijkt dat reductie van 30% mogelijk is door toepassing van ‘heating pipes’ als primaire warmtevoorziening, waarbij de HR gasgestookte ketel secundair bijspringt op momenten dat er geen licht is. Hier is ook een vervolgtraject geformuleerd (fase 2) wat in 2020 zijn beslag gaat krijgen. Nu de werking van het heating pipes systeem is bewezen, willen we het optimaal gaan integreren in de bedrijfsvoering van het paddenstoelenbedrijf.

In het kader van de haalbaarheidsstudie voor de realisatie van een faciliteit voor de verwerking van champost in de Bommelerwaard zijn diverse oplossings-richtingen met de telers besproken. Een verkenning heeft de telers doen besluiten om geen gebruik te maken van vergisten of verbranden als biomassa of voor biogas. Men wil geen CO2 in de lucht blazen. Als Paddenstoelensector hebben we de circulaire gedachte om champost bestaande uit compost en dekaarde vooral aan te wenden als bodemverbeteraar in de open teelten of door middel van verwaarding tot exportproduct om daarmee cross-sectoraal tot het sluiten van diverse kringlopen te komen.

We willen graag de CO2 terug in de bodem brengen in plaats van in de lucht zoals met verbranding gebeurd. Dat is ook de insteek van de sector. Na wikken en wegen is gekozen voor het verkennen van een faciliteit om de champost te drogen en te persen.

In 2019 heeft het paddenstoelenpact ook stil gestaan bij maatschappelijke vraagstukken en verbindingen met de maatschappij. Een mooi voorbeeld is de Champignon Obstakel Run (COR) welke in het laatste weekend van oktober in Ammerzoden heeft plaatstgevonden.

Een ander traject genaamd “a million friends” is het ontwikkelen van een biostimulant die de weerbaarheid van de teelt van champignons verhoogt met twee toepassingen in de dekaarde en als bacteriële reiniger. Het draagt bij aan het verduurzamen van de samenleving en paddenstoelensector in het bijzonder door middelvrije teelt te bevorderen. Het geeft invulling aan de vraag “Hoe een weerbare teelt ontwikkelen nu er steeds minder gewasbeschermingsmiddelen zijn tegen ziekten en plagen in de paddenstoelensector?”.

In 2019 hebben ook een aantal bijeenkomsten (o.a. Nationale champignondagen in mei 2019) plaats gevonden. Hoogtepunt was de zomerbijeenkomst met als titel “Champignons zijn net varkens”. Dat was de boodschap van Dick Veerman van Foodlog.nl aan de paddenstoelensector. Hierbij prikkelde hij de sector met een aantal uitspraken. Zo ook met “champignons zijn net varkens”.

Om een en ander in een juiste context te plaatsen werd eerst een stukje “agri-geschiedenis” uit de doeken gedaan. Hoe het toch is gekomen dat we als NL “veul voor weinig produceren”. Wil je deze kansen grijpen dan moet je los komen van de huidige markt en je onderscheiden.

Dan kom je in een concept wat alleen kansrijk is als je de functie van de inkoper verderop in de keten invulling geeft en samen een krachtig marketingverhaal weg gaat zetten. Je kunt dat als paddenstoelenteler niet alleen.

Terug