Kantinebijeenkomst LTO Vakgroep Paddenstoelen 9 maart in Hoenzadriel

Nieuws Datum
05/03/2020
Graag nodigt het Paddenstoelenpact u uit voor een kantinebijeenkomst georganiseerd door de LTO Vakgroep Paddenstoelen in onze regio.

Maandag 9 maart bij Arjan Stello, Rooijensestraat 24, 5333 PB, Hoenzadriel. Aanvang 19.00 uur en eindtijd 21.00 uur.

In deze kantinebijeenkomst zal aandacht besteed worden aan de voortgang van de lopende CAO-gesprekken, Nationale Paddenstoelendag 23 april, NVWA-controles in de sector, Wetgeving rondom Champost en de toekomstvisie van de Vakgroep. Daarnaast is er nog ruim voldoende ruimte voor inbreng aan ideeën vanuit de leden.

NVWA-controles
De Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit heeft aangegeven dat ze in onze sector 30 bedrijven gaan bezoeken om het gebruik en de naleving van de regelgeving rondom gewasbeschermingsmiddelen te gaan controleren. Zorg dus dat uw middelenkast op orde is en dat uw registratie klopt.

CAO-Gesprekken
Op dit moment lopen de oriënterende gesprekken met de vakbonden over het eventueel opnieuw instellen van een CAO in de paddenstoelensector. Vanuit de leden en de vakgroep is een onderhandelingsgroep gevormd die de gesprekken met de bonden voert. De Vakgroep heeft onlangs aangegeven vrij strak in dit proces te zitten en zeker niet tegemoet kan komen aan alle wensen die de bonden neerleggen. Zoals afgesproken zullen de uitkomsten van de gesprekken gedeeld worden met de vakgroep en u als leden alvorens er een besluit genomen gaat worden. In de geplande kantinebijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van het lopende proces en kunt u dan ook uw mening kenbaar maken.

Champost
Op dit moment zijn er heel wat ontwikkelingen onder de radar in het champost-dossier. De inzet vanuit de Vakgroep is nog steeds dezelfde. We kunnen de voorkant met de achterkant matchen doordat duidelijk inzichtelijk is wat er gevuld wordt en wat er afgevoerd wordt. Met de bestaande forfaitaire normen is dan de afvoer vanuit onze sector al duidelijk in beeld. Wegen en bemonsteren zou daarvoor niet nodig zijn. Er is ook geopperd om via een APP op de telefoon bij de afvoerder van de champost duidelijk in beeld te krijgen waar de champost terecht komt. Er wordt nu ingezet om de door de Vakgroep voorgestelde werkwijze te toetsen in een pilot-project. LNV krijgt zo het inzicht dat het proces loopt zoals wij al jaren aangeven dat het loopt. Daarnaast zit de Vakgroep nog steeds op de lijn dat champost als bodemverbeteraar maar voor 50% mee zou moeten tellen in de stikstof en fosfaat die op het land gebracht worden. Het verbeteren van de bodem en het verhogen van de organische stof in de bodem zou hierbij voorop moeten staan. Dit past volledig in de uitgangspunten van het Ministerie van LNV omtrent kringlooplandbouw!

We zien u graag maandag 9 maart a.s.

 

Met vriendelijke groeten,
Namens Stuurgroep PP; Peter de Vries, Ko Hooijmans, Erik Pullen, Peter van der Werf, Tomas Ooijevaar en Henny van Gurp
Namens LTO vakgroep Paddenstoelen; Tom van Wijk

Terug