Impact van de Coronacrisis

Nieuws Datum
06/04/2020
Op dit moment treft de corona-crisis alle onderdelen van de samenleving. Vanaf half maart is door het Paddenstoelenpact in samenwerking met Greenport Gelderland, LTO Nederland, de regionale LTO organisaties en banken en accountants veel aandacht gevraagd voor de gevolgen voor bedrijven die hard getroffen worden door de coronamaatregelen.

De ontwikkelingen in Nederland en in Europa volgende elkaar snel op. We hebben velen van u al gesproken en daarbij geprobeerd de vele vragen die er leven bij u als paddenstoelenondernemer te beantwoorden. Maar de crisis duurt helaas nog wel even voort. Op de website van het paddenstoelenpact vindt u meer informatie over de crisis en de opgezette regelingen. De stuurgroep wenst u nu in de eerste plaats gezondheid toe, daarnaast veel wijsheid bij de beslissingen om deze crisis het hoofd te bieden. Bij vragen schroom niet om ons te benaderen. Knelpunten (en suggesties voor oplossingen) worden doorgegeven aan het crisisteam bij LTO Nederland, de taskforce arbeid en/of het crisisteam corona tuinbouw. Deze teams komen ook dagelijks bij elkaar en schakelen met de verschillende ministeries en uitvoeringsorganisaties van de overheid.

We wijzen u graag op tips en maatregelen die vanuit verschillende instanties worden aangeboden:
Er komt een noodregeling voor werkgevers (regeling NOW) met tenminste 20% omzetverlies, waarbij de overheid 90% van de loonsom overneemt.

 • De borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) wordt tijdelijk verruimd voor financiering om de liquiditeitsproblemen van land- en tuinbouwbedrijven te verlichten zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.
 • De toelevering en afzet van producten moet volgens Europese richtlijnen gaande blijven binnen de interne markt.
  Voedingsproducten zijn erkend als essentieel.
 • Nederland stelt zogenaamde Green Lanes in zodat producten uit de land/-tuinbouw ongehinderd doorgang vinden.
  De EU-transportraad benadrukt dat voedsel essential goods zijn die niet mogen worden gehinderd.
 • De Belgische grens is gesloten. Land/-tuinbouw geldt als essentieel en kan via een vignet versneld doorgang krijgen.
  Met Duitse overheid wordt overlegd over grensdoorgang.
 • Door de opname van de land- en tuinbouwsector op de lijst van cruciale sectoren kunnen bedrijfsactiviteiten verder doorgaan. Ook leveranciers van grondstoffen, fytoproducten, plantgoed, afnemers, dierenartsen, herstellers van landbouwmachines kunnen verder werken.
 • De Belastingdienst verleent bijzonder uitstel van betaling belastingen aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen Het betreft de volgende belastingen:
  – BTW
  – Vennootschapsbelasting
  – Inkomstenbelasting
 • Banken bieden uitstel van aflossing en rente op leningen tot 50 miljoen euro.
 • Diverse arbeidspools bundeling arbeidskrachten in tuinbouw, zoals www.helponsoogsten.nl, www.werkenindelandentuinbouw.nl
 • Inzamelingsacties beschermingsmaterialen (o.a. mondkapjes, desingectiemidddelen, overalls).
 • Actie KoopOnzeOogst bij vraaguitval verse voorraad door wegvallende markten met o.a. Boerschappen (crisisboxen), SupportYourLocals (bezorgservice), Rechtstreex (weekmarkten), RIJP, Korte Keten Coalitie, etc.
 • Posters met hygiënevoorschriften voor erfbetreders, boerderijwinkels en pensionstallen; liquiditeits- en schadeformulieren als hulpmiddel bij kredietaanvragen en eventuele toekomstige steunmaatregelen. Posters te downloaden onderaan deze pagina.
 • Heel veel positieve media-aandacht in dagbladen, televisieprogramma’s en radio voor de schakel van boeren en tuinders aan de basis van Nederland.

Het kan voor u als ondernemer van belang zijn om u te oriënteren op de mogelijkheden op sites van diverse organisaties. Het overzicht zal niet volledig zijn door de soms dagelijks veranderende omstandigheden / maatregelen.

https://werkgeverslijn.nl/corona/

https://www.stigas.nl/nieuws/tips-tijden-van-corona/

https://www.greenports-nederland.nl/nl/informatie-ivm-corona/

https://www.lto.nl/onderwerpen/corona/

• https://www.glastuinbouwnederland.nl/coronacrisis/

Verder is er op de website van LTO Nederland een zogenaamde landingspagina gemaakt waar alle persberichten, brieven aan bewindspersonen en gemaakte infographics zijn te raadplegen. Daar staan ook de periodieke updates vanuit het crisisteam. Klik op deze link om de meest recente update vanuit het crisisteam te raadplegen. Gezien de actualiteit wordt deze informatie regelmatig/dagelijks geüpdatet.

Terug