Van innovatie naar overlevingsfase

Nieuws Datum
23/04/2020
Door het Paddenstoelenpact is vanaf half maart in samenwerking met Greenport Gelderland, LTO Nederland, de regionale LTO organisaties en banken en accountants veel aandacht gevraagd voor de gevolgen voor bedrijven die hard getroffen worden door de coronamaatregelen. Via een belronde met de plaatselijke ondernemers proberen we onze leden te helpen en ondersteunen en halen we input op. Ook is er nieuws vanuit het GG Innovatiefonds: recent is een duurzame innovatie in gebruik genomen bij Maasland Champignons.

Op dit moment treft de corona-crisis alle onderdelen van de samenleving. We zijn nu een maand verder en helaas duurt de crisis nog wel even voort. In onze sector is de impact van de coronacrisis erg afhankelijk van de afnemer. Het maakt nogal wat uit of je afzet via de retail of horeca loopt. Omzetverliezen variëren grosso modo van € 0,- tot € 50.000,- per week. Als de situatie niet wijzigt voor 1 juni, kunnen schadeposten oplopen tot meer dan € 500.000,-

Zorgen delen in de belronde
Als pact proberen we onze leden te helpen en ondersteunen met informatie over de crisis en de opgezette regelingen. In maart zijn we dan ook gestart met een belronde langs onze paddenstoelentelers. “Van innovatie naar overlevingsfase”. Deze zin bleef nog lang in mijn hoofd hangen. Zo typeerde een paddenstoelenteler ons telefoongesprek. Hij zei “Je bent van innovatiebegeleider plotseling geswitcht naar belangenbehartiger die zich bekommert om het wel en wee van mijn gezin, personeel en bedrijf in deze bizarre coronatijd?”. Ik realiseerde me dat we de week ervoor nog druk waren met een aanvraag voor het Greenport Gelderland Innovatiefonds. Amper 6 dagen later hebben we het over de gezondheid van zijn gezin en personeel en de omzetderving die er nu meteen in lijkt te hakken. Zeker omdat de afzet naar de horeca ineens weg viel. Het door investeringen in innovaties verder uitbouwen naar een duurzamere bedrijfsvoering maakt nu even plaats voor de zorgen “hoe loods ik mijn bedrijf door de coronacrisis?”. En dat is begrijpelijk.

Duurzame implementatie door GG Innovatiefonds
Recent is een, door het Greenport Gelderland Innovatiefonds ondersteunde, duurzame ergonomische en planetproof krattenwaslijn met ontnester van bakjes in gebruik genomen bij Maasland Champignons. Er is bij deze innovatie sprake van minimaal watergebruik bij het wassen, een duurzame verbetering. Dit wordt gecombineerd met een automatiseringsslag (ontnesten van de bakjes). Hiermee wordt het risico op vervuild fust op het bedrijf in de kiem gesmoord. Bovendien werd het handmatig stapelen en ontnesten van de bakjes door de medewerkers als lastig en monotoom, saai werk bestempeld. Het accent bij deze innovatie ligt op duurzaamheid in de vorm van 1) minder emissiestromen (water) en 2) energie neutraal en 3) vanuit hygiëne middelenvrij willen blijven werken.

Als sector hebben we hygiëne altijd hoog in het vaandel staan. Dat heeft ons veel gebracht, namelijk een middelvrije teelt. Hygiëne en paddenstoelenteelt zijn synoniem! Laten we hopen dat we allen van deze duurzame ontwikkelingen gebruik mogen blijven maken en we een duurzame oplossing van de pandemie in het vooruitzicht mogen zien. Een goed voorbeeld doet volgen! Laten we samen de hygiëne maatregelen in acht blijven nemen.

Henny van Gurp

Terug