Een terugblik op 2020

Nieuws Datum
08/01/2021
Het jaar 2020 begon vol inspiratie en innovatiedrift. En toen kwamen we medio maart in een heel andere wereld terecht. Enfin we weten allemaal hoe het verder is gegaan met de COVID-19 crisis. Vanaf half maart is door het Paddenstoelenpact in samenwerking met Greenport Gelderland, LTO Nederland, de regionale LTO organisaties en banken en accountants veel aandacht gevraagd voor de gevolgen voor onze paddenstoelen bedrijven die hard getroffen werden door de coronamaatregelen.

In maart 2020 zijn we dan ook gestart met een belronde langs onze paddenstoelentelers. “Van innovatie naar overlevingsfase”. Deze zin bleef nog lang in het hoofd hangen. Zo typeerde een paddenstoelenteler ons telefoongesprek. Hij zei “Je bent van innovatiebegeleider plotseling geswitcht naar belangenbehartiger die zich bekommert om het wel en wee van mijn gezin, personeel en bedrijf in deze bizarre coronatijd”. Het middels investeringen in innovaties verder uitbouwen naar een duurzamere bedrijfsvoering maakte toen even plaats voor de zorgen “hoe loods ik mijn bedrijf” door de coronacrisis. En dat is begrijpelijk. Vanuit Greenport Gelderland en de provincie Gelderland werden in 2020 bedrijven ondersteund en stelde de provincie geld beschikbaar voor telers die met een adviseur wilden sparren over de situatie en om een plan van aanpak voor de korte of langere termijn op te stellen om uit deze crisis te komen. In totaal hebben zeker 15 paddenstoelentelers van deze subsidieregeling gebruik gemaakt.

Gelukkig konden we als paddenstoelentelers elkaar in het jaar 2020 toch nog een keer fysiek ontmoeten. De zomerbijeenkomst 2020 van het Paddenstoelenpact stond in het teken van twee onderwerpen: de Post Corona marktbespiegelingen en de arbeidsmigranten en hun huisvesting. Zo’n 53 ondernemers, waaronder zo’n 13 jonge bedrijfsopvolgers, werden bijgepraat over deze onderwerpen. Daarnaast hebben we onze ondernemers in het voorjaar en najaar in kleiner groepsverband gesproken, maar toch vooral (vanwege COVID-19) individueel en via de “digitale snelweg”. Middels keukentafelgesprekken en kantinebijeenkomsten is een strategische uitvoeringsagenda 2020-2024 vastgesteld.

Ondanks Corona is er door de sector, mede door het Greenport Gelderland Innovatiefonds, hard gewerkt aan innovaties in het jaar 2020! Zo is begin 2020 een duurzame ergonomische en planetproof krattenwaslijn met ontnester van bakjes in gebruik genomen. Ook wordt er gewerkt aan een bijzonder vertical farming teeltsysteem met kruiden in een champignoncel. In 2020 is het heating pipes systeem optimaal geïntegreerd in de bedrijfsvoering van het paddenstoelenbedrijf. Een optimaliseringsslag heeft plaatsgevonden door verdere data-analyse en inzicht in processen en verklaren van reacties voortkomend uit deze processen. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit is ook onderzoek verricht naar de toegevoegde waarde van champost in de Kringlooplandbouw. Dit onderzoek heeft de positieve bijdrage van champost aan de landbouw aangetoond, en toont aan dat dit kan worden gehonoreerd door een gewijzigde inpassing in het mestbeleid. Uit de bedrijfskolom blijkt dat champost een zeer goede bodemverbeteraar is, onder andere door het hoge organische stofgehalte. Tevens laat het zien dat het een zeer hygiënisch product is en toont het aan dat champost een positieve bijdrage kan leveren aan de kringlooplandbouw.

Dick Veerman zei in 2019 tijdens de zomerbijeenkomst van het Paddenstoelenpact “Het is tijd om te leren van sectoren die de stap naar diversificatie en premium reeds hebben gemaakt. Dit moet leiden tot een premium paddenstoel, waar de telers invloed hebben op prijsstelling en hen onderscheidt van de wereldmarkt”. Daar is in 2020 op ingespeeld met een andere verpakking, presentatie, en combinatie met andere producten. Met Supermarktketen Boon is een innovatieve authentieke milieuvriendelijke oerhollandse verpakkingslijn ontwikkeld met een regionale uitstraling. Het gaat om nieuwe verpakkingen en bijbehorende etiketten voor 4 soorten: Oesterzwammen; Shi-take; Triomix (3 soorten) en witte champignons. Daarnaast zijn verpakkingen en etiketten ontwikkeld voor twee panklare groentemixen; een Italiaanse Paddenstoelenmix en een Paddenstoelen Melange.

Terug