Een crisis kun je niet voorkomen, maar je kunt er wel van leren

Nieuws Datum
07/05/2021
In het voorjaar van 2020 had de Corona pandemie West Europa en ook Nederland bereikt.
Wat eerst aanvankelijk een ver van mijn bed show leek te zijn, kwam ineens dichtbij en werd akelig concreet. Met de eerste lockdown in vredestijd tot gevolg. Niet alleen in Nederland, maar ook in onze omringende landen en markten die voor de afzet van onze paddenstoelen van belang zijn. Voor de bedrijven brak er een grote mate van onzekerheid aan.

Door Provincie en Greenport Gelderland werd snel ingespeeld op de gewijzigde omstandigheden en werd budget vrijgemaakt om bedrijven te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Als vorm werd individuele coaching door een door de ondernemer zelf te kiezen adviseur/coach gekozen.

“Door Goesten & Opdam en Fidus Advies, beiden gevestigd in Zaltbommel en acties als adviseur in de tuinbouw en paddenstoelenteelt, is de handschoen opgepakt,” aldus Peter van der Werf. Actief zijn ondernemers gewezen op de nieuwe regeling. Tot op heden zijn er maar liefst bijna 90 ondernemers die hieraan hebben deelgenomen, onder wie 12 paddenstoeltelers.

Nu het stof is neergedaald zijn de effecten voor de bedrijven zichtbaar. Deze effecten zijn per bedrijf zeer verschillend. De impact was afhankelijk van onder meer het type paddenstoel en de daaraan gekoppelde marktsegmenten waarin de bedrijven opereren.

De grootste impact ondervonden de bedrijven met afzet in het horeca segment die door de lockdown vrijwel volledig wegviel. Met name de bijzondere paddenstoelen soorten werden hierdoor geraakt. De afzet via de Retailkanalen herstelde zich snel en groeide juist door dat de consument aangewezen was op de eigen creativiteit.

In veel gesprekken is de afzetstrategie en het risicospreidingselement ervan aan de orde geweest. In het verlengde hiervan werd ook reeds door ondernemers verder gekeken. Sluit de bedrijfsomvang aan op de zich ontwikkelende markt? Groei ik met de klant mee of zoek ik juist meer spreiding? Wil ik autonoom ontwikkelen of zijn er opties voor ontwikkeling in een samenwerkingsvorm? Allemaal vragen die zich aandienden met de coronacrisis als aanleiding maar met een focus die al snel op de toekomst gericht werd toen de bedrijfseconomische impact van deze crisis voor veel bedrijven gelukkig beperkt bleek te zijn.

Een tweede veelvoorkomend element in de gesprekken was verduurzaming van het productieproces. Bedrijven met de blik op de toekomst zoeken naar een invulling van de opgave om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Zonnesystemen voor opwek van elektriciteit. Koude- en warmte opslag, warmtepomp, LED verlichting en innovatieve technieken als de toepassing van “heating pipes”

“Ondernemers schakelen snel en wij kunnen ze begeleiden bij het proces en invulling geven aan de vraag hoe zij daarbij gebruik kunnen maken van bestaande stimuleringsmogelijkheden. Een van de aandachtsgebieden waarin we als bedrijfsadviseur/coach gespecialiseerd zijn.”

Terugkijkend op een bewogen jaar kan geconstateerd worden dat de provincie snel heeft gehandeld.

Met de crisiscoaching kon invulling gegeven worden op concrete vragen van de ondernemers waardoor ze sterker uit de crisis komen. “Never waste a good crisis!”

Terug