Terugblik op 2021

Nieuws Datum
30/12/2021
Het jaar 2021 kenmerkt zich als een bijzonder jaar. De COVID-19 crisis leidde er toe dat we noodgedwongen minder contactmomenten konden creëren. De bezoeken op de bedrijven werden in het voorjaar tot een absoluut minimum beperkt. Bijeenkomsten hadden hoofdzakelijk een digitaal karakter. In de periode juli t/m eind oktober hebben we gelukkig veel bijeenkomsten in kunnen halen en waren we blij elkaar weer fysiek te ontmoeten. Daarbij met als hoogtepunten de succesvolle zomerbijeenkomst in Dukdalf, De Nationale Paddenstoelen Dag en Champignon Obstakel Run bij Hoppies in Ammerzoden. De geplande intervisiebijeenkomst voor onze jongere ondernemers moest helaas een week voor de 23e november als gevolg van overheidsmaatregelen worden uitgesteld naar 2022.

Coronacrisis
Binnen de sector leidde COVID-19 gelukkig niet tot grote vraaggestuurde uitval. Kwekers die voor de retail leverden hadden niks te klagen over afzet. Sterker nog: de vraag was groter dan ooit. Kwekers voor deelsegmenten die niet afhankelijk waren van export naar VK en horeca zagen hun afzet ook redelijk doorlopen. Kwekers die wel op die lijn zaten moesten tijdelijk of structureel aanpassingen maken. Het vraagt wel veerkracht van ondernemers om aan een andere vraag te voldoen. Er is veel actie ondernomen op crisis-coaching in de Bommelerwaard. Totaal 16 paddenstoelenbedrijven hebben we kunnen helpen. We mogen trots zijn op de bijdrage die we hierin als paddenstoelenpact hebben geleverd.

Zomerbijeenkomst 2021

De zomerbijeenkomst 2021 van het Paddenstoelenpact stond in het teken van toekomstperspectief voor de sector! Twee enthousiaste sprekers uit de sector, de heer Jan Klerken van Scelta Mushrooms en Saskia Goetgeluk van Brightlands Campus Venlo vertelden over de marktkansen en de toekomst van de paddenstoelen-sector. Daarnaast hadden we de heer Fred van Heyningen, CEO Nature’s Pride, als special guest uitgenodigd om iets te vertellen over de avocado sector. Deze sector is volop in het nieuws en heeft zich de laatste jaren enorm ontwikkeld. Interessant voorbeeld voor de paddenstoelen-sector! Ruim 50 ondernemers, waaronder zo’n 12 jonge bedrijfsopvolgers, werden op 6 juli jl. bijgepraat over deze onderwerpen.

 

De Nationale Paddenstoelendag 2021

Dé Nationale Paddenstoelendag, het kennisevent voor iedereen die in de paddenstoelensector werkzaam is, vond plaats op donderdag 28 oktober 2021 bij champignonkwekerij de Hopwaag in Ammerzoden. Op de bijeenkomst waren 140 deelnemers aanwezig. De dag werd georganiseerd door het PaddenstoelenPact in samenwerking met ZLTO, de LTO-vakgroep Padden-stoelen en Mushroom Office. Peter Drenth, gedeputeerde van de provincie Gelderland, sprak over het belang van de Paddenstoelensector in deze economische regio. “Paddenstoelen zijn een prachtproduct, waar we trots op zijn”, aldus gedeputeerde Peter Drenth. “De paddenstoelensector in Gelderland kan een belangrijke bijdrage leveren aan de toenemende vraag naar plantaardige eiwitten. Het blijft wel een uitdaging voor ondernemers net als in andere sectoren binnen de land- en tuinbouw om een goede prijs te krijgen voor dit hoogwaardige product.” Ook Han Wösten, Professor aan de Universiteit van Utrecht gaf een goed beeld van wat er allemaal meer kan met schimmels. “Van zuiveren van medicijn resten uit water”, tot het vervangen van materialen die nu hoog belastend zijn voor het milieu. Wösten noemde voorbeelden, waarvan de productie nu al mogelijk is, van een stof gemaakt uit schimmel, welke leer vervangt tot aan hard materiaal, waarmee PVC-regenpijpen vervangen kunnen worden. Hij ziet voor zich een bouwmarkt met producten die niet vervaardigd zijn door olie en steen, maar als grondstof schimmels hebben.

Champignon Obstakel Run 2021

In het laatste weekend van oktober 2021 vond in Ammerzoden alweer de derde editie van de Champignon Obstakel Run plaats. Bijna 600 deelnemers wisten de weg naar Champignonkwekerijen De Hopwaag bij Hoppies in de polder van Ammerzoden te vinden. Obstakelrun brengt paddenstoelensector en burger bij elkaar in de Bommelerwaard. De deelnemers en het publiek waren ondanks de regen enthousiast over het mooie landelijke parkoers! Het initiatief werd mede ondersteund door het Paddenstoelenpact.

 

Duurzame implementatie door GG Innovatiefonds

Ook in het jaar 2021 is door de sector hard gewerkt aan innovaties. Hieronder volgt een opsomming.

  • Vertical farming teeltsysteem met kruiden in een champignoncel.
  • Mechanisch verpakkingen afvullen met champignons
  • Heating Pipes, opstellen van een rekenmodel
  • Leren en innoveren in de paddenstoelensector
  • Herstructurering Paddenstoelenteelt Bommelerwaard
Terug