Paddenstoelensector richt pijlen op nieuwe brancheopleiding

Nieuws Datum
23/11/2022
De LTO Vakgroep Paddenstoelen heeft in het voorjaar van 2022 de intentie uitgesproken om een brancheopleiding paddenstoelenteelt op te zetten. De eerste stappen voor de invulling van deze opleiding zijn inmiddels gezet. Waaronder het opzetten van een klankbordgroep met vertegenwoordiging uit de gehele breedte van de sector.

De LTO Vakgroep Paddenstoelenteelt heeft in de afgelopen periode met veel werkgevers gesproken over de scholingsbehoefte van werknemers in de sector. Ko Hooijmans namens LTO Vakgroep Paddenstoelen vertelt: “Werkgevers geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het uitwerken van scholingsplannen; het zoeken naar de kwalitatief beste scholingspartner passend bij de behoefte van de werknemer; en het benutten van financiële scholingsregelingen. Door middel van een brancheopleiding en ondersteuning bij scholing op de werkvloer denken we op een goede manier invulling te kunnen geven aan de behoeften van werkgevers.”

Voorbereidingen brancheopleiding van start

Voor de paddenstoelenteelt bestaat er sinds jaren geen officiële mbo-opleiding meer, terwijl kennisoverdracht en kennisbehoud zeer belangrijk is. Een brancheopleiding paddenstoelenteelt zal hier in de toekomst aan bijdragen. Projectleider Robert Veenstra legt uit welke stappen al zijn gezet: “Om de mogelijkheden te verkennen zijn er gesprekken geweest met het MBO- en HBO-onderwijs en met andere sectoren (boomkwekerij en glastuinbouw) over de ervaringen van het inrichten, het uitvoeren en het duurzaam aantrekkelijk houden van een brancheopleiding. De positieve ervaringen en aandachtspunten zijn hierbij opgehaald. Ook zijn de mogelijkheden onderzocht om op bepaalde thema’s aan te haken bij bestaande initiatieven.”

Klankbordgroep brancheopleiding

In november is een eerste kennismaking geweest met de klankbordgroep voor de brancheopleiding. Hierin zijn vertegenwoordigers gevraagd namens de hand oogst, machinale oogst, speciale andere paddenstoelen, de productie van champignoncompost en de vakbonden om hierin zitting te nemen.

De klankbordgroep zal zich tijdens het proces buigen over de inhoudelijke invulling van het opleidingspakket en de behoeftes op het gebied van compostering, teelt, werkgeverschap, marketing, afzet en veilig werken. Projectleider Robert Veenstra geeft aan: “We komen graag in contact met een ieder die mee wil denken over de brancheopleiding of hier vragen of opmerkingen over heeft.” Contact kan worden opgenomen door te mailen naar rveenstra@ltonoord.nl.

Terug