Fair Produce

Project Locatie
Arbeidsvoorwaarden borgen en certificeren en zorg dragen voor een veilige en adequate huisvesting Provincie Gelderland

Het project Fair Produce heeft als doelstelling de arbeidsvoorwaarden te borgen en certificeren en zorg te dragen voor een veilige en adequate huisvesting voor de MOE-landers. Het pact kan aandacht vragen om een win-win oplossing te zoeken voor het terugbrengen van controle en handhaving door verschillende partijen. Ondernemers zullen geïnformeerd worden over het huisvestingsbeleid.

Voor meer informatie zie www.fairproduce.nl

Terug