Gesneden kruiden vertical farming in champignoncel

Project Locatie
Haalbaarheidsonderzoek vertical farming in champignoncel Provincie Gelderland

Berjelle van Namen uit Hoenzadriel en eigenaar van Van Namen Specialties, werkt aan een bijzonder teeltsysteem met kruiden in een champignoncel. Zoals hij zelf omschrijft. “Het heeft toevallig in ons geval half om half een link met de champignonsector, hoewel vertical farming toch een teeltmethode apart is”.

Vertical farming is het kweken van bladgroenten in een geconditioneerde ruimte, waar de teeltlagen boven elkaar gestapeld zijn. De groenten worden met speciaal LED-licht belicht voor de groei. De vertical farm is gerealiseerd in 2 cellen in de champignonkwekerij. In die twee cellen kan er gevarieerd worden in klimaatomstandigheden en zodoende kan de kwaliteit beïnvloed worden. Vertical farming is goed toepasbaar in champignoncellen, omdat daar uiteraard ook in een geconditioneerde ruimte gewerkt wordt.

Het heeft in principe niet direct met de teelt van paddenstoelen te maken, maar biedt wel een verdienmodel voor bedrijven die het in de primaire productie van paddenstoelen niet meer zien zitten. Zie het als een cross-over tussen paddenstoelen en glastuinbouw. Het is immers de teelt van het een in de faciliteit van de ander.

Al een hele poos dacht Berjelle van Namen erover na om grootschalig praktijkonderzoek te doen naar gesneden kruiden uit vertical farming in de champignoncel. Berjelle: “We zijn erachter gekomen dat er vraag is naar gesneden kruiden, voor jaarrond productie met een stabiele inkoopprijs, verbeterde kwaliteit en continue afzethoeveelheid. Het punt is dat de kostprijs nu te hoog is voor dit product, maar zekers te weten omlaag kan”. In de champignoncel wil Van Namen in verschillende ronden achterhalen hoe dit kan (andere lichtintensiteit (energie-balans), dichtheid gewas, groeimedium, etc.). Op dit moment zijn er nergens juiste referenties te vinden. In het haalbaarheidsonderzoek worden experimenten opgezet om te kijken hoeveel opbrengsten er gaan ontstaan bij uiteenlopende factoren, wat de kostprijs én productkwaliteit dan is, hoe tevreden de klant met het geproduceerde product is (feedback uit de markt) en of deze vorm van productie schaalbaar is in (voormalige) champignoncellen (Er zijn immers genoeg van deze cellen in de regio beschikbaar).

Terug