Haalbaarheidsstudie: Versterken afzetpositie reststromen door toepassing van dekaarde

Project Locatie
Inzicht krijgen voor- en nadelen van het gescheiden leegmaken en afvoeren van champost Bommelerwaard

Veel onderzoek is de afgelopen jaren verricht naar de verwaarding van champost. Daarin vormen de tegenstrijdige karakters van de compost en de dekaarde echter vaak een belemmering.

De afgelopen jaren is door diverse partijen gewerkt aan een machine waarmee bij het leegmaken van de cellen, de dekaardelaag van de compost kan worden “afgeschraapt” door middel van een vijzel. Bovendien heeft het Ministerie inmiddels in de meststoffenwet ook een onderscheid gemaakt tussen champost enerzijds en dekaarde en compost anderzijds. Hierbij is dekaarde gekwalificeerd als overige organische meststof. Op dit moment wordt de dekaardescheider vooral toegepast voor het leegmaken van grote champignonkwekerijen in Noord-Limburg; daar is het merendeel van dit type kwekerijen gevestigd.

In de Bommelerwaard komt dit maar moeilijk op gang. In deze haalbaarheidsstudie wordt inzicht verkregen in zowel de directe als indirecte voor- en nadelen van het gescheiden leegmaken en afvoeren van champost.

Terug