Met heating pipes richting een klimaatneutrale paddenstoelenkwekerij

Project Locatie

Bij Maasland Champignons is een nieuwe innovatie met heating pipes ontwikkeld én geïntegreerd in een huidige paddenstoelenkwekerij. Het betreft een innovatieve toepassing en er is onderzoeksexpertise bijgehaald om de mogelijkheden van heating pipes te onderzoeken. Daarbij stond voorop dat het een systeem moest zijn wat duurzaam is qua levensduur en onderhoud. Daarnaast mag het de omgeving niet belasten.

Het opgeleverde heating pipes systeem is een systeem met glazen buizen (max 1.50 m lang) met een kleine hoeveelheid vloeistof erin en een koperen buis. De vloeistof verandert in een gasfase bij licht. Als het donker wordt gaat de gas weer over in de vloeistofvorm. Ook bij bewolkt weer werkt het proces van vloeistof naar gasfase en weer omgekeerd. De werking gaat door en stopt uiteindelijk pas als het lange tijd donker is (bij nachtperiode of dichte mist). De koperen buizen komen met hun uiteinden in een waterbuis terecht die super geïsoleerd is. Deze koperen punten (opgewarmd tot wel 300 °C) geven warmte af aan het langsstromende water. Het geheel ligt als een frame op het dak van de kwekerij aan de zuidkant.

Nu in het najaar van 2018 alles is geplaatst en in werking geven we demonstraties op het bedrijf. Het organiseren van excursies en demonstraties op het bedrijf gaat ook in 2019 door. De doelstelling is om in de nabije toekomst de gasaansluiting overbodig te maken, een sterke fossiele CO2 reductie. In dit project streefden we naar een oplossing op de korte termijn, namelijk de gastoevoer tot een minumum te beperken voor alleen in uitzonderlijke situaties. Het uitgangspunt is een leidend primair verwarmingssyteem met heatingpipes en de traditionele HR ketel als een bypass systeem om bij te springen. In het kader van Milieukeur streven we naar een gewasbeschermingsmiddelvrije teelt in 2020. Daarbij zullen we meer gaan doodstomen om hygiëne te borgen. De warmte van heating pipes kan hier goed voor benut worden. Het toevoerende water wat normaal van 10-12 °C naar 100 °C moet worden opgewarmd met fossiele brandstof wordt met de heatingpipes al opgewarmd tot 45 °C. Het project met heating pipes is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Greenport Gelderland Innovatiefonds.

Terug