Plukrobot

Project Locatie
Aantonen industrial feasibility door ontwikkeling van prototype robot Provincie Gelderland

De champignonsector staat voor de uitdaging te kunnen concurreren met het buitenland waar de kostprijs met name als gevolg van lage arbeidskosten veel lager ligt. Op dit moment bepalen arbeidskosten circa 50% van de productiekosten. Besparingen op deze kostenpost betekenen een directe verbetering van de concurrentiepositie van de sector.

Om deze reden hebben Johan van Namen (kweker) en John Reuvers (Methore) het initiatief genomen om het plukken van champignons voor de versmarkt te automatiseren. In 2009 is, in het kader van het project Champ 2 Champ, door Johan en John een robot ontwikkeld die champignons geautomatiseerd kan plukken uit kisten. Door middel van een camera kunnen champignons worden herkend en ook de volgorde waarin deze geplukt zouden moeten worden. De coördinaten worden via een computersysteem doorgegeven aan de grijper. De grijper kan de champignon vervolgens plukken zonder beschadigingen.

Met de realisatie van deze robot is aangetoond dat het automatisch plukken van champignons uit kratten mogelijk is. In werkelijkheid hebben de meeste kwekerijen geen kratten maar bedden in stellingen. De ruimte tussen deze bedden is zeer beperkt. De robot moet dan ook veel compacter worden ontworpen. Een uitdaging om alle technieken in de beperkte ruimte te plaatsen. Zo zou de afstand tussen camera en champignons kleiner worden terwijl het wel noodzakelijk is dat voldoende champignons kunnen worden herkend. Het principe is hiermee bewezen (proof of principle). Om een en ander praktisch toepasbaar (industrial feasible) te krijgen is een nieuw ontwerp, hardware en software benodigd.

Kortom, tot nu toe is aangetoond dat het technisch mogelijk is om champignons te plukken binnen de beperkte ruimte van stellingen.

Dit project gaat erom de industrial feasibility aan te tonen door een prototype robot te ontwikkelen die daadwerkelijk geschikt is voor gebruik en in principe in productie kan worden genomen (volume, snelheid en maatvoering).

Terug