Quickscan Omzetting van Champost in energie

Project Locatie
Uitwerken technische mogelijkheden omzetting van champost in energie Provincie Gelderland

Doel van deze Quickscan is om de technische mogelijkheden voor de omzetting van champost in energie uit te werken en een ruwe inschatting te maken van de economie. Het lijkt mogelijk om de organische fractie van champost om te zetten in energie. Omdat dit duurzame energie betreft kan dit waarschijnlijk in aanmerking komen voor SDE+ subsidie.

Afhankelijk van de techniek is daar een bestaande categorie voor beschikbaar of zal er een nieuwe categorie moeten worden aangevraagd. Met SDE+ subsidie is een rendabele business case denkbaar. Belangrijk is daarbij om het gebruik van nutriënten zoals de fosfor goed in het oog te houden omdat dit voor de landbouw ook een belangrijk aspect is. Tenslotte is het op termijn denkbaar om ook de CO2 die vrijkomt te benutten voor de tuinbouwsector.

De quickscan richt zich op 3 aspecten:

  • Geschikte technologieën (verbranding, vergisting, pyrolyse, vergassing)
  • Regelgeving
  • Globale inschatting economie

De quickscan zal worden uitgevoerd door ondernemers uit het Paddenstoelenpact en BlueTerra.

Terug