Valorisatie Champost

Project Locatie
Het verder ontwikkelen van een bestaande techniek voor het scheiden van champost Provincie Gelderland

Champost is een restproduct uit de paddenstoelenteelt en is voor veel ondernemers op dit moment een kostenpost. Naast het feit dat hergebruik van grondstoffen past binnen de biobased economy en goed is voor het milieu is het verwaarden van champost van economisch belang voor ondernemers. Er zijn diverse initiatieven in Nederland over het verwaarden van champost. Eén van de projecten vanuit het ondernemersinitiatief betreft het project “valorisatie champost”.

Doel: Het verder ontwikkelen van een bestaande techniek voor het scheiden van champost in fosfaatarme champost en een fosfaatextract zodanig dat het extract kan worden gebruikt voor fosfaatmeststofproductie en de fosfaatarme champost geschikt is voor isolatie van perenonderstammen in de winter en voor bodemverbetering in de tuinbouw en op zandgronden. In dezelfde onderzoeksopzet zal ook stikstof als tweede prioriteit worden gescheiden.

Terug