Versterken afzetpositie paddenstoelen door premium product

Project Locatie
Haalbaarheidsstudie versterken afzetpositie paddenstoelen Provincie Gelderland

Het vertrekpunt van deze haalbaarheidsstudie was dat champignons nu als commodity behandeld worden en telers prijsnemers zijn, niet prijszetters voor hun eigen product. Er wordt geklaagd over de lage prijzen die supermarkten betalen (70-90% van de Nederlandse afzet), maar dit resulteert tot op heden enkel in een lobby actie bij de retailers voor betere prijzen. Daarom het idee om de champignon uit de Bommelerwaard op enige wijze onderscheidend te maken van de rest.

De learnings van deze haalbaarheidsstudie:

1. Telers zijn moeilijk te verenigen rond initiatieven voor gezamenlijke productieplanning, afzet of marketing. Men kijkt eerder naar gezamenlijke initiatieven om de kostprijs te drukken. Denk aan gezamenlijke afzet champost. Aan de verkoopkant werken telers liever individueel en zijn er veel langlopende relaties en contracten.

2. De denklijnen opgehaald uit de “inspiratieronde” waren:

  • Streekproduct: de beste champignons komen uit de Bommelerwaard;
  • Branding: vooral afgekeken van tomaten en appels;
  • Concept: een methode voor teelt, verpakking, grondstoffen en afzet die zich onderscheidt op duurzaamheid of gezondheid;
  • Nieuwe producten: de champignon is een goede vleesvervanger.

3.Vervolgens in de rondes met de telers en de achterban bleek al snel dat er geen animo is voor regionale profilering. Telers zeggen zelf dat hun champignons niet anders zijn dan die elders uit het land. Er een streekproduct van te maken wordt niet als toegevoegde waarde gezien.

4.Branding wordt als duur ervaren en daar zit veel weerstand van retailers die het AGF schap het liefst helemaal onder private label houden.

5.Er is uitvoerig gewerkt aan mogelijke concepten. Een van de ideeën is ook getoetst bij een retailer die enthousiast reageerde. In de uitwerking kwamen echter een paar hobbels naar voren die nu nog niet geslecht worden. Daarmee is deze denklijn niet direct afgewezen maar wel geparkeerd.

De meest veelbelovende denklijn bleek die van productontwikkeling te zijn. Er is geleerd dat er bij meerdere telers ideeën voor nieuwe producten spelen. Die telers hebben inzicht gekregen in wat erbij komt kijken om een nieuw product te introduceren.

Terug